Калуське відділення Фонду соціального страхування України в Івано-Франківській області інформує

опубліковано: 2021.07.28 | Коментарів: 0 | Переглядів: 66
Калуське відділення Фонду соціального страхування України в Івано-Франківській
області доводить до вашого відома, що набув чинності наказ Міністерства охорони
здоров’я України від 01.06.2021 № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків
про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки». Цим наказом
запроваджено перехідну модель роботи з медичними висновками про тимчасову
непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та
листками непрацездатності.
Таким чином, з червня 2021 року деякі заклади охорони здоровя починають роботу із
формування та внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до реєстру
медичних висновків в електронній системі охорони здоровя відповідно до Порядку
формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 328
затверджено Порядок організаціі ведення Електронного реєстру листків непрацездатності
та надання інформаціі з нього. Реєстр формує та веде Пенсійний фонд Украіни, який є
володільцем інформації.
Так, згідно цього Порядку листок непрацездатності – це сформований (виданий)
програмними засобами Реєстру на підставі медичного висновку про тимчасову
непрацездатність і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка
непрацездатності у Реєстрі електронний документ, що є підставою для звільнення від
роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального
забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Таким чином, на підставі медичного висновку (медичних висновків) про тимчасову
непрацездатність в Електронному реєстрі листків непрацездатності формуватиметься
листок непрацездатності у разі ідентифікаціі пацієнта як застрахованої особи в реєстрі
застрахованих осіб державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
Сформований листок непрацездатності у день створення стає доступним для
перегляду в кабінетах страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі електронних
послуг Пенсійного фонду України, але до дати закінчення періоду його дії не може
передаватися до страхувальника як підстава для нарахування матеріального забезпечення.
Сформований листок непрацездатності з причиною непрацездатності «вагітність і пологи»
передається страхувальнику як підстава для нарахування матеріального забезпечення у
день створення.
Враховуючи вищевикладене, листок непрацездатності, що формується у
Електронному реєстрі листків непрацездатності, є такою ж підставою для звільнення від
роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального
забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, як і його паперова версія. Отримання
електронного лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати
матеріального забезпечення. Комісія із соціального страхування на підприємствах
продовжує свою роботу та зберігає весь обсяг функцій, передбачених Положенням про
комісію (уповноваженого) із стахування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,
затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від
19.07.2018 № 13.
На період перехідної моделі, з 04 червня до 01 вересня 2021 року, лікарі закладів
охорони здоровя матимуть право видавати паперові листки непрацездатності, а також
формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність з подальшою
трансформацією їх у е-лікарняний.
Матеріальне забезпечення по листкам непрацездатності, що продовжуватимуть
надходити до роботодавців на звичайних бланках, необхідно оформлювати за формою
заяви-розрахунку, затвердженою Порядком фінансування страхувальників для надання
матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального
страхування України від 19.07.2018 № 12.
Матеріальне забезпечення за електронними листками непрацездатності необхідно
оформлювати за формою заяви-розрахунку, затвердженою Порядком фінансування
страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за
рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою
Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12, з урахуванням наступного:
1. У е-лікарняного відсутня серія, але йому присвоюється унікальний номер.
Єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності – унікальний номер, який
формується та прмсвоютьсяавтоматично за допомогою програмних засобів
ведення Реєстру, складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду,
шляхом додавання одиниці до останнього наявного номера, та за яким може бути
ідентифіковано випадок тимчасової непрацездатності та всі пов’язані з ним
документи в реєстрі.
2. В е-лікарняному оновились причини непрацездатності.
Причина непрацездатності – відомості щодо страхового випадку, настання якого
зумовило тимчасову непрацездатність, які містяться в записі про тимчасову
непрацездатність.
Додаткова інформація щодо кодування причин непрацездатності Пенсійним фондом
України, порядок їх відображення в електронному листку непрацездатності та, відповідно,
занесення коду причини непрацездатності в заяву-розрахунок страхувальниками, буде
розміщена на офіційному веб-сайті Фонду соціального страхування України найблищим
часом після оновлення протоколу обміну інформацією між фондами в рамках ведення
Електронного реєстру листків непрацездатності.

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

інші новини