У Калуші розглядають питання будівництва сміттєпереробного заводу

опубліковано: 2021.02.11 | Коментарів: 0 | Переглядів: 77

10 лютого, відбулася зустріч міського голови Калуської територіальної громади Андрія Найди, заступника міського голови Богдана Білецького, керуючого справами виконавчого комітету Олега Савки, начальника управління економічного розвитку міської ради Юрія Соколовського та ке­рів­ни­ків ко­му­наль­них під­при­ємств «Екосервіс» та «Екоресурс», із пред­став­ни­ка­ми ТОВ «Ні­мець­ко-Ук­ра­їнсь­ке під­при­ємс­тво «БРА­УН ІН­ДАС­ТРІ­АЛ ТЕХ­НО­ЛОД­ЖІ», які пре­зен­ту­ва­ли свою про­по­зи­ці­єю що­до ін­весту­ван­ня ком­па­нії BIT в сис­те­му по­вод­ження з від­хо­да­ми Калуської територіальної громади, а са­ме — ство­рен­ня спіль­но­го під­при­ємс­тва для бу­дів­ниц­тва і екс­плу­ата­ції за­во­ду з пе­ре­роб­ки від­хо­дів.

 У хо­ді зус­трі­чі бу­ло об­го­во­ре­но мож­ли­вість на­ла­год­ження спів­пра­ці у напрямку впро­вад­ження су­час­ної тех­но­ло­гії та ні­мець­ко­го дос­ві­ду в сис­те­мі по­вод­ження з від­хо­да­ми, за ра­ху­нок спіль­но­го бу­дів­ниц­тва і екс­плу­ата­ції бі­ога­зо­вих елек­трос­танцій (БГС), які пра­цю­ють на від­хо­дах, що бі­оло­гіч­но роз­кла­да­ють­ся:

  • частина твердих побутових відходів, що біологічно розкладається;
  • активний мул побутових стічних вод міських очисних споруд;
  • садові та паркові відходи (сміття, листва та гілки);
  • сільськогосподарські відходи (відходи рослинництва та тваринництва);
  • відходи місцевої промисловості та торгівельних мереж.

Міський голова на­го­ло­сив, що важ­ли­ве зав­дання на сьогод­ні —вто­рин­на пе­ре­роб­ка  твердих побутових відходів, щоб мінімальна їх кількість потрапляла на полігон ТПВ для захоронення.

За результатами зустрічі Андрієм Найдою були дані відповідні доручення структурним підрозділам міської ради підготувати пропозиції по вільних земельних ділянках, які відповідають інфраструктурним запитам потенційного інвестора,  а також напрацювати план дій державно-приватного партнерства межах інвестиційної пропозиції, щодо створення спільного підприємства для будівництва та експлуатації заводу з переробки до 70 тон відходів на добу.

За інформацією представників інвестора біогазова електрична станція в складі заводу дозволить виробляти електричну енергію до 1,5 МВт  на годину, а продаж виробленої електроенергії буде здійснюватися на загальний енергоринок  за «зеленим тарифом»,  який тепер складає 5,05 грн. Діяльність підприємства дозволить покращити екологічну ситуацію на території калуської територіальної громади, підвищити рівень її економічної та енергетичної незалежності, забезпечити додаткові надходження в бюджет та створити 48 нових робочих місць.

 

    •  

 

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

інші новини