Інноваційна діяльність промислових підприємств області у 2019 році

опубліковано: 2020.05.16 | Коментарів: 0 | Переглядів: 288
 
 
Головне управління статистики інформує, що протягом 2019р.
інноваційною діяльністю у промисловості області займалося 22 підприємства
або 16,9% обстежених промислових (в середньому по Україні – 15,8%).
Найбільш сприятливими до інновацій були підприємства з виробництва
хімічних речовин і хімічної продукції, де частка інноваційно активних склала
44,4%, машинобудування (25%), текстильного виробництва, виробництва
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (20%).
На інноваційні заходи у 2019р. витрачено 230,7 млн.грн, у тому числі
на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 229,9
млн.грн (99,7% загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні
науково-дослідні розробки – 0,6 млн.грн (0,2%), на іншу інноваційну
діяльність (уключаючи дизайн, навчання, маркетинг та іншу відповідну
діяльність) – 0,2 млн.грн (0,1%). Основним джерелом фінансування
інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 227,8 млн.грн
або 98,7% загального обсягу витрат на інновації.
Найбільше коштів на інноваційні заходи витрачено підприємствами з
виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (90,5% загального обсягу
витрат на інновації); частка підприємств машинобудування склала 4,2%, з
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 2,7%,
текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів – 2,1%, інших видів економічної діяльності – 0,5%.
У 2019р. 95,5% інноваційно активних промислових підприємств
упроваджували інновації у виробництво, зокрема, ними освоєно виробництво
105 інноваційних видів продукції, з яких 31 – нові види машин, устатковання,
приладів, апаратів. Найбільшу кількість інноваційних видів продукції
впроваджено на підприємствах з виробництва ігор та іграшок (38,1%
загальної кількості впроваджених видів інноваційної продукції),
машинобудування (29,5%), з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції (20%).
Для підвищення технічного та технологічного рівня виробництва на
підприємствах області було впроваджено 21 новий технологічний процес,
90,5% з яких забезпечили економне використання матеріальних та
енергетичних ресурсів. Найбільше інноваційних технологічних процесів
впровадили підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції та з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції (по 19%), текстильного виробництва,
виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
машинобудування (по 14,3%).
З метою здійснення нововведень 5 підприємств придбали 11 нових
технологій (устатковання і результатів досліджень та розробок), з яких 7 – за
межами України.
У 2019 році 68,2% підприємств, які здійснювали інноваційну
діяльність, реалізували інноваційної продукції на суму 141,9 млн.грн, у т.ч.
продукції, що була новою виключно для підприємства – на 130,9 млн.грн (з
 
неї за межі держави – на 18,4 млн.грн), новою для ринку – на 11 млн.грн (на
9,3 млн.грн).

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

інші новини