Як особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та інших категорій  отримати технічні та інші засоби реабілітації

опубліковано: 2020.02.19 | Коментарів: 0 | Переглядів: 229

 Соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні визначено Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (далі – Закон) та здійснюється відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 05.04.2012 року № 321 (зі змінами) (далі – Порядок).

Статтею 7 цього Закону передбачено, що медико-соціальна експертна комісія (далі – МСЕК) та лікарсько-консультативна комісія (далі – ЛКК) лікувально-профілактичного закладу складає (коригує) індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, в якій визначаються реабілітаційні заходи і строки їх виконання та здійснює контроль за повнотою та ефективністю виконання цієї програми.

Вищезазначеним Порядком передбачено адресний підхід до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб зазначених категорій, новий механізм фінансування такого забезпечення за принципом «гроші ходять за людиною», виплату компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації.

Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР)   особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законному представнику необхідно:

КРОК 1: Звернутись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання/перебування особи із заявою та необхідними документами.

Орган соціального захисту населення бере на облік відповідно до поданої заяви, формує особову справу, заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, вносить персональні дані особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ) на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації з урахуванням медичних висновків, та видає оригінал направлення.

КРОК 2: Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення працівники  ЦНАПу та органу соціального захисту населення надають ґрунтовну консультацію щодо:

- переліку підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам із зазначенням контактних даних, до яких особи з інвалідністю або їх законні представники можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – Перелік підприємств).

На офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України оприлюднено перелік підприємств в кількості 95 підприємств.

- електронного каталогу технічних та інших засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;

- механізму забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг реабілітації та отримання компенсації.

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення через органи соціального захисту населення належать:

протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Визначення виду технічних засобів реабілітації для компенсації втраченої функції виходячи з установленого ступеня обмежень життєдіяльності особи з інвалідністю має проводитись фахівцями МСЕК або ЛКК згідно з наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від  30.09.2014 № 708/685 «Про затвердження переліку технічних та інших засобів реабілітації, їх класифікаційних шифрів та відповідних їм хвороб за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я».

КРОК 3: Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники самостійно обирають підприємство, про що повідомляють орган соціального захисту населення. Підприємство до 20 днів погоджує замовлення або надає вмотивовану відмову, про що інформує орган соцзахисту.

На основі оригіналу направлення наданого особою  підприємство формує в ЦБІ попереднє замовлення.

Після вибору підприємства особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законним представниками та згоди підприємства орган соцзахисту протягом 5 робочих днів формує  договір про забезпечення пільгової категорії  ТЗР.

Орган соцзахисту протягом 5 робочих днів після підписання договору надсилає примірники договору всім сторонам, вносить скан-копію договору в ЦБІ.

КРОК 4: Після підписання договору підприємство з яким укладено договір забезпечує особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу, ТЗР  протягом 40 днів.

Після отримання особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншої особою технічного та іншого засобу реабілітації підприємство формує в ЦБІ акт приймання передачі, підписує примірники акта та надсилає до органу соцзахисту разом з рахунком на оплату.

Орган соцзахисту підписує акт приймання-передачі, вносить його до ЦБІ та не пізніше 14 робочих днів з дня надходження атка здійснює оплату підприємству, проводить моніторинг забезпечення ТЗР  та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі.

 Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» учасникам, які постраждали внаслідок АТО,  держава гарантує право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності.

Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення ТЗР здійснюється за державною бюджетною програмою 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» за напрямком «Забезпечення окремих категорій населення України технічними та іншими засобами реабілітації».

У 2019 році на забезпечення виконання вищезазначеної бюджетної програми з державного бюджету використано асигнувань на загальну суму 2 490 404,93 грн., а саме:

- на протезно-ортопедичні вироби – 1 011 915,93 грн.;

- протезування молочної залози – 40 718,00 грн.;

- ортопедичне взуття – 426 518,00 грн.;

- крісла колісні – 895 618,00 грн.;

- засоби реабілітації – 78 292,00 грн.;

- ремонт ТЗР (технічні засоби реабілітації) – 11 000,00 грн.;

-спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією –   26 343,00 грн.

Серед проблемних питань, що виникають в процесі роботи має місце   не добросовісна робота підприємств-виробників, щодо виконання своїх обов’язків згідно постанови КМУ від 05.04.2012 року № 321, а саме недотримання термінів при наданні органам соціального захисту населення зворотної інформації про підтвердження виконання замовлення у визначені терміни (проставлення відповідної відмітки в Центральному банку даних з проблем інвалідності).

До проблемних питань слід віднести також  недосконалість програмного забезпечення Центрального банку даних з проблем інвалідності щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (немає можливості коректного внесення інформації про відкориговану вартість замовленння).

 

Начальник відділу соціальних гарантій

Галай Тетяна Миколаївна

тел..60055

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

інші новини