Соціально-економічне становище нашої області: зростає смертність та зменшується кількість вакансій, зате зростає промисловість

опубліковано: 2019.01.08 | Коментарів: 0 | Переглядів: 95

Головне управління статистики в Івано-Франківській області підготувало дані станом на перше листопада 2018 року.

 

Населення

Чисельність населення в області, станом на 1 листопада 2018р. становила 1374,1 тис. осіб. З них 606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 767,4 тис. — у сільській місцевості. Упродовж січня-жовтня  кількість жителів зменшилась на 3,4 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 3,6 тис., водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,2 тис. осіб.

У січні-жовтні 2018 року народилося 10,8 тис. осіб, померло — 14,4 тис. У відповідному періоді 2017 року: народилося 11,4 тис., померло — та 14,3 тис. осіб.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2018 р. становила 191,5 тис. осіб, що на 1,3 тис. осіб, або на 0,7%, більше, ніж у жовтні 2018 р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2018р. становила 7,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86%. Жінки становили 63,6% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і в сільській місцевості та міських поселеннях, на кінець листопада 2018р. склав 0,9% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у листопаді 2018р. склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2360,3 грн, що складає 63,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем 2018р. зменшилась на 23,5% і на кінець місяця становила 2227 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець листопада 2018р. склало 3 особи.

Доходи  населення

У січні-листопаді 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7480 грн, що на 24,8% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 59% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні-листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2018р. склала 32,6 млн.грн, або 2,2% фонду оплати праці, нарахованого у листопаді 2018р. Упродовж листопада 2018р. заборгованість зменшилась на 10,5%. Станом на 1 грудня 2018р. бор  із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 9,2 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 48,6% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 51,4%. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (65,1%) та сферу охорони здоров’я (19%).

Соціальний захист

У січні-листопаді 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 177,1 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 87,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 89,2 тис. Сума призначених субсидій у січні-листопаді 2018р. склала 85,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях — 39,8 млн.грн, у сільській місцевості — 45,4 млн.грн.

Крім того, у січні-листопаді 2018р. 18,8 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% — домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні-листопаді 2018р. становила 56,5 млн.грн, з якої 96,3% — для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у листопаді 2018р. становив 614,7 грн (у жовтні 2018р. — 386,6 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового  палива — 2658 грн (у жовтні 2018р. — 3070,7 грн).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-листопаді 2018 р. становив 19616,8 млн. грн, що у порівнянних цінах на 10,8% більше від обсягу січня-листопада 2017р.

Оборот роздрібної торгівлі у листопаді порівняно із жовтнем збільшився на 1,7%,  із листопадом 2017р. — збільшився на 11,5%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні-листопаді 2018 року порівняно з січнем-листопадом 2017 р. становив 101%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 104,1%, у господарствах населення — 99,6%. Індекс продукції рослинництва склав 101,1%, продукції тваринництва — 101%.

Під урожай 2019 р. культури озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) посіяно  на  площі 94,3 тис.га, що на 1,7% більше минулорічного рівня, у т.ч. зернові на зерно – 66,5 тис.га (на 10,9% менше), ріпак на зерно — 27,7 тис.га (у 1,5 р.б.).

За січень-листопад 2018р. реалізовано на забій 114,8 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 4,7% більше порівняно з січнем–листопадом 2017р., вироблено 388,3 млн.шт яєць (на 15,9% більше) та 407,4 тис.т молока (на 4,8% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2018р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  143 тис. голів  (на 4,3%  менше,   ніж  на  1 грудня 2017р.),  у  т.ч. корів – 88,9 тис.  (на 3,4% менше); овець та кіз – 29,4 тис. (на 2,6% менше),  свиней – 321,7 тис. (на 1,2% більше),  птиці  всіх  видів – 5342,8 тис. голів (на 23,8% більше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогос­подарськими  підпри­ємствами   власно  виробленої продукції за січень-листопад 2018р.  порівняно  з січнем–листопадом 2017р. зріс на 8,8%, у т.ч продукції рослинництва – на 0,5%,  тваринництва – на 18%.

На 1 грудня 2018 р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 207,7 тис.т зерна, що на 33,4% менше, ніж на 1 грудня 2017р.

Промисловість

За підсумками січня-листопада 2018р., індекс промислової продукції склав 111%, у листопаді 2018р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2017р. – відповідно 92,3% та 97,4%.

Приріст продукції у січні–листопаді 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,8%, переробній промисловості – на 17,3%, постачанні електроенергії, газу, пари  та  кондиційованого  повітря – на 9,4%.

Збільшення випуску продукції проти січня–листопада 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2,1 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 23,8%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 13%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 10,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 4,6%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,4%, машинобудуванні – на 4,2%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 3,3%.

Разом з тим, на 7,4% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.

Підприємствами області у січні–листопаді 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 65 млрд.грн.

Будівництво

У січні-листопаді 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт  на  суму 2471,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2018р.  порівняно з січнем-листопадом 2017р. становив 117,1%.

Інженерних  споруд  зведено у 1,5 раза більше, ніж у січні-листопаді  2017р. Будівництво будівель зменшилося на 9,8%, у т.ч. житлових — на 4%, нежитлових — на 13,6%.
 
Транспорт

У січні-листопаді 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 11,7 млн.т вантажів, що складає 85,7% обсягу вантажних перевезень січня-листопада попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 4,8 млн.т вантажів або 56,6% обсягу січня–листопада 2017р., вантажооборот становив 1032,1 млн.ткм або 95,1% обсягу відповідного періоду 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 78,5 млн. пасажирів, що на 7,2% більше, ніж у січні–листопаді 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1283,6 млн.пас.км або на 12,1% більше обсягу січня–листопада 2017р.

Зовнішня  торгівля  товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2018р. становили 761,7 млн.дол. США, імпорту — 702,5 млн.дол. США. Проти січня-жовтня 2017р. обсяги експорту збільшилися на 47,7%, імпорту – на 42,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 59,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту — 1,08.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 486,8 млн.дол. США або 63,9% від загальнообласного обсягу експорту.

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у листопаді 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  склав 101,4%,  з початку  року  –  108,9%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини тимчасово окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях), в  області — 101,4%  та  108,7%  відповідно.

 

 

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

інші новини