Своєчасна повірка – точність вимірювань

опубліковано: 2018.07.06 | Коментарів: 0 | Переглядів: 123

 

Важливими проблемами, що стоять пе­ред нашою країною, є підвищення якості продукції, обліку енергоносіїв, ресурсозбе­реження та охорона навколишнього середо­вища. Від метрологічного забезпечення зале­жить вирішення цих завдань. Вимірювання – єдиний спосіб отримання кількісної інформації про величини, які характеризують про­цеси, що відбуваються в різних галузях ви­робництва. Забезпечення високої точності та єдності вимірювань – основне завдання працівників метрології.

Колектив Калуської лабораторії калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» працює в напрямку забезпечення єдності вимірювань в регіоні, спрямовує свої зусилля на захист громадян і економіки регіону від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Метрологічні роботи виконуються згідно з погоджених переліків повірки ЗВТ. Своєчасна періодична повірка дозволяє виявити несправні ЗВТ, що викори­стовуються при вимірюваннях, та вилучати їх з експлуатації.

На сьогодні в сфері-торговельно-комерційної діяльності, в т.ч. розрахунків між покупцем і продавцем в торговельній мережі, ринках, закладах громадського харчування та інше відбувається грубе порушення статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», відповідно до якої засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що використовуються у торговельній діяльності,  підлягають обов’язковій повірці.

Вимоги щодо необхідності повірки ЗВТ також передбачені і пунктом 11 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабміну України, пунктом 22 Правил торгівлі на ринках, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України, у яких прописується, що засоби вимірювальної техніки, які використовуються у торговельній діяльності, повинні бути у справному стані, мати засвідчення про повірку та проходити періодичну повірку в установленому порядку.

Нагадую, що станови, підприємства та суб’єкти підприємницької діяльності повинні щорічно до першого грудня надати на погодження в Ка­луську лабораторію ДП «Івано-Франківськ-стандартметрологія» графіки проведення повірки ЗВТ на наступний рік. Більшість установ, підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності на­дають на повірку ЗВТ своєчасно, але части­на власників кафе, магазинів, пунктів при­йому металобрухту і макулатури та інших видів діяльності не проводять вчасно повірку вимірювального обладнання. Цим вони грубо порушують Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». 

Повірка лічильників води, газу та сигналізаторів газу проводиться на даний час своєчасно. Проблемою є несвоєчасна повірка ваг. Підприємці намагаються уникнути повірки, бо це – зайві витрати.

Є ще одна проблема – власники користу­ються китайськими неузаконеними вагами. Якщо вага неузаконена, фахівці не можуть здійснити її повірку..

В ДП «Укрметртестстандарт» пройшло засідання технічного комітету «Прилади для визначення маси, деформації та механічних властивостей матеріалів». На засіданні бу­ли присутні представники підприємств та організацій, серед яких і вітчизняні вироб­ники та споживачі вимірювальної техніки, а також державні підприємства, підпорядковані Міністерству економічного розвитку України. Члени засідання висловили стурбованість стосовно масового нелегального ввезен­ня та продажу в Україні фальсифікованих торгівельних ваг з індикацією маси ціни та вартості товару, а також електронних плат­формних ваг китайського виробництва, які не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових документів.

Зовнішні ознаки фальсифікованих ваг:

1) відсутність на вагах маркувальної таблички із позначенням торгового зна­ку або назви виробника, умовного позна­чення ваги та її заводського номера, класу точності, ціни повірочної поділки, найбільшої та найменшої границь зважування, року ви­пуску з виробництва, знаку затвердження типу ЗВТ тощо;

2) відсутність засобів обмеження досту­пу до пристрою градуювання та налаштуван­ня ваг;

3) відсутність належним чином оформленої експлуатаційної документації з методи­кою повірки ваг в експлуатації, гарантійними зобов’язаннями тощо.

Отже, закликаємо споживачів бути пиль­ними та звертати увагу на вищенаведені фак­ти. Нагадуємо, що кожен добропорядний підприємець повинен пам’ятати, що повірка вимірювальних приладів – його неухильний обов’язок.

Щоб зробити повірку вимірювальних приладів, потрібно звернутися в Калуську лабораторію ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», яка знаходиться за адресою: м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 18, тел./факс: (03472) 6-03-26

.

Степан Когут, начальник Калуської лабораторії ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

 

 

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

інші новини