Соціально-економічне становище Івано-Франківської області за 2017 рік

опубліковано: 2018.02.05 | Коментарів: 0 | Переглядів: 114
 
(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)
 
 Населення
 
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 1377,9 тис. осіб, з них 606,1 тис. проживали у міських поселеннях, 771,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж  січня–листопада 2017р.  кількість  жителів  зменшилась на 2 тис. осіб за рахунок  природного  скорочення населення на 3,3 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 1,3 тис. осіб.
Кількість живонароджених у січні–листопаді 2017р. становила 12,4 тис. осіб, померлих – 15,8 тис. осіб.
 
Зайнятість  та  безробіття
 
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій  (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у грудні 2017р. становила 192,6 тис. осіб, що на 0,1 тис. осіб менше порівняно з листопадом 2017р.
За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017р. становила 9,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86%. Жінки становили 59,2% загальної кількості безробітних.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області (у міських поселеннях та сільській місцевості) на кінець грудня 2017р. становив 1,1% населення працездатного віку.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у грудні 2017р., склала 7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2124 грн, або 66,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями  до  державної  служби  зайнятості,  у  грудні  2017р.  порівняно з  листопадом  2017р.  зменшилась  у  2,2 раза  і  на  кінець  місяця  становила 1068 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце в цілому по області збільшилось із 4 осіб на кінець листопада 2017р. до 9 осіб на кінець грудня 2017р.
 
Доходи   населення
 
У 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6074 грн, що на 44,5% більше, ніж у 2016р.
До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися транспорт, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,5–1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності (47,7% середнього показника по області).
Індекс реальної заробітної плати у січні–грудні 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 126,1%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 січня 2018р. склала 19,6 млн.грн, або 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017р. Упродовж грудня 2017р. сума заборгованості зменшилась на 42,6%, або на 14,5 млн.грн. Погашено заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів.  
На підприємства-банкрути припадає 69,5%, на економічно активні підприємства – 30,5% загальної суми боргу. 
Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (96,3%).
 
Соціальний   захист
 
У 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 338,1 тис. домогосподарств на суму 188,8 млн.грн, з них у міських поселеннях  –  147,9 тис. на  суму 76,1 млн.грн, у  сільській  місцевості  –  190,2  тис.  та    112,7 млн.грн відповідно.
Крім того, 23,3 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 60,6 млн.грн, з них для домогосподарств сільської місцевості – 22,8 тис. та 59,2 млн.грн відповідно. 
Cередній  розмір  призначеної  субсидії  для  відшкодування  витрат  на  оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство  у  грудні 2017р. склав 873,9 грн (у листопаді 2017р. – 561,4 грн); на відшкодування витрат  для  придбання  скрапленого  газу  та  пічного   побутового   палива – 2518,1 грн   (у  листопаді  2017р. – 2507,1 грн).
 
 Роздрібна  торгівля
 
Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р. становив 19,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах  на  7,3%  більше від  обсягу  2016р. 
Оборот роздрібної торгівлі у грудні 2017р. порівняно з попереднім місяцем збільшився на 22,1%.
 
Сільське  господарство
 
Індекс сільськогос­подарської продукції у 2017р. порівняно з 2016р. за попередніми даними, становив 103,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 109,4%, у господарствах  населення – 100,6%. 
За попередніми підсумками, господарствами усіх категорій у 2017р. вироблено 742,6 тис.т культур зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу; у вазі після доробки), що на 3,9% менше, ніж  роком  раніше, 46,5 тис.т буряків цукрових фабричних (на 27,1% менше), 76,8 тис.т соняшнику (на 44,6% більше), 98,7 тис.т ріпаку озимого та кользи (у 1,8 р.б.), 1000,2 тис.т картоплі (на 2,6% більше), 174,2 тис.т культур овочевих (на 1,2% більше). За 2017р. реалізовано на забій 124,4 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,5% більше порівняно з 2016р., вироблено  462,9 тис.т молока (на 0,8% менше) та 352,8 млн.шт  яєць (на 14,9% менше).
За розрахунками, на 1 січня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 146,8 тис. голів, що на 3,6% менше, ніж на 1 січня 2017р.,  у т.ч. корів – 95 тис.  (на 3,3% менше); свиней – 302,5 тис. (на 4,7% менше), овець та кіз – 29,2 тис.  (на 2% менше), птиці всіх видів – 4227,7 тис. голів  (на  1,2% більше).
 
 
Промисловість
 
За підсумками 2017р. індекс промислової продукції склав 112%, у грудні порівняно з листопадом п.р. та груднем 2016р. – відповідно 101,8% та 112%.
Приріст продукції у 2017р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 15,3%, переробній промисловості – на 15,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,4%.
Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 6,6 раза), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 43,9%), у добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (на 15,4%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 15,3%), у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 11,2%), машинобудуванні (на 11,2%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 5,7%). 
Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 4,6%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 22,7%). На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності вироблено продукції на рівні 2016 року.
Підприємствами області у 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47,5 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 9,8 млрд.грн. 
 
Будівництво
 
У 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1910 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2017р. порівняно з  2016р. становив 112,2%. 
Зведення будівель збільшилося на 2%, у т.ч. нежитлових – на 5,4%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 3,7%. Інженерних споруд  зведено на 26,2% більше, ніж у 2016р.
 
Транспорт
 
У 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 14,7 млн.т вантажів, що на 32,7% більше, ніж у попередньому році. Автомобільним транспортом перевезено 9,1 млн.т вантажів, що на 46,9%  більше, ніж у 2016р., вантажооборот  становив        1177,7 млн.ткм або 87,5% обсягу 2016р.
Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 80,5 млн. пасажирів, що на 9,1% більше, ніж за 2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1256,6 млн.пас.км або на 24,8% більше обсягу 2016р.
 
 
Зовнішня  торгівля  товарами
 
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–листопаді 2017р. становили 593,7 млн.дол. США, імпорту – 562,5 млн.дол. США. Проти січня–листопада 2016р. обсяги експорту збільшилися на 16,9%, імпорту – на 50,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 31,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 372,2 млн.дол. США або 62,7% від загальнообласного обсягу експорту.
 
 
Споживчі  ціни
 
За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  грудні 2017р.  в Україні порівняно з попереднім місяцем становив  101,0%,  за  рік  у  цілому  –  113,7%  (без  урахування  тимчасово окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  100,6%  та  113,7%  відповідно.
 
 
 
Довідка: тел. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm
 

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

інші новини