В чому різниця?

Створюється незалежна установа, яка жодним чином не буде втручатися в діяльність навчальних закладів. Лише один раз на десять років представники обласних відділів служби будуть проводити зовнішній аудити.

Слід розуміти, що це не є інспекцією. Це перевірка дотримання норм і стандартів. Під час аудиту «ревізори» будуть дивитися, чи оптимально та ефективно працює школа як механізм, даватимуть поради як покращити ці процеси.

Серед аудиторів будуть найкращі педагоги та управлінці. Вони оцінюватимуть як як директор приймає рішення, чи відповідають вони законодавству та передовим рекомендаціям, чи всі вчителі ознайомлені із системою оцінювання учнів, чи діюча система є прозорою.

Також в аудит буде включена оцінка батьків: наскільки для них навчальний процес і перебування в школі є комфортними та приємними.

Ого. Аж раз на 10 років?

Так, це звичний термін для освітян. Зараз перевірки також відбувався раз на десять років.

Аудит можна провести і позачергово на вимогу місцевої влади, чи наглядової , чи педагогічної ради школи. Останній пункт дуже важливий, адже з’являється інструмент впливу вчителів на політику навчального закладу.

Що це означає для шкіл?

Будуть розроблені стандарти та норми, затверджені найкращі практики управління й організації навчального процесу. Школи знатимуть, на що їм треба орієнтуватися в системі підвищення кваліфікації педагогів, управлінських рішень і в організації навчального процесу.

Ок. Пройшов аудит. І що далі?

Після проведення аудиту надається висновок про якість освітньої діяльності навчального закладу, його внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу.

Результати аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти (якщо такий є), засновника (крім засновника приватного закладу освіти) та органу, що здійснив аудит.

А якщо ми отримали негативний результат що буде?

Якщо аудит виявив невідповідність діяльності закладу законодавству, надається строк для усунення порушень. Тривалість визначається в кожному випадку індивідуально. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника школи, або навідь закриття, чи її реорганізації.