«100-річчя ЗУНР-історія, яка мусить нас вчити»

Опубліковано: 2018.10.31 | Коментарів: 0 | Переглядів: 911

Західно-Українська Народна Республіка, 100-річчя виникнення якої відзначаємо в поточному році, є яскравим прикладом державотворчих устремлінь (прагнень) українського народу, зокрема його західної вітки, важливої ролі у цих процесах національної еліти і, в той же час, гірким прикладом певної неготовності суспільства загалом до розбудови своєї держави.

Водночас слід сказати про негативну роль зовнішніх факторів, які стали головною причиною поразки ЗУНР. Варто зазначити, що під час української національної революції 1917-1921 рр. на Наддніпрянщині й Наддністрянщині виникло дві українські держави: УНР та ЗУНР, що було наслідком входження українських земель до складу Російської імперії Романових та Австро-Угорської монархії Габсбургів. Різна політична, соціально-економічна та духовно культурна ситуація, відмінності у громадсько-політичному, релігійному житті спричинилися до різного рівня національної свідомості східних та західних українців, а це наклало свій відбиток на державотворення в обох регіонах України.

Хронолія утворення ЗУНР бере свій початок задовго до подій 1918 року. Зокрема, ще у відозві Головної Руської Ради у 1848 р. було чітко заявлено: «Ми русини Галицькі належимо до великого руського народу, котрий одним говорить язиком і 15 млн. виносить, з котрого півтретя міліона землю Галицьку замешкує». Далі було послаблення і початок розпаду Австро-Угорської монархії, створення Центрального Військового Комітету на чолі з сотником УСС Дмитром Вітовським. Опісля – спеціальна нарада 18-19 жовтня 1918 р. у залі Народного дому у Львові, на якій було проголошено утворення Української Національної Ради - Конституанти (Конституційних Зборів), яка згодом трансформується у вищий законодавчий орган Західно-Української Народної Республіки. Президентом Української Національної Ради обрали Євгена Петрушевича. 20 жовтня 1918 р. на площі перед собором св. Юра відбулася політична маніфестація українців Львова, під час якої було оголошено про утворення Української держави

Проте, польські політики, а разом з ними й польське громадянство, яке проживало на українських землях, як і загалом уся польська суспільність не просто проігнорувала створення Української Національної Ради та проголошення Української держави, а створили у Кракові т. зв. Ліквідаційну комісію, що 1 листопада мала прибути до Львова, ліквідувати всі австрійські установи і замінити їх польськими. Борючись за відновлення власної держави, поляки прагнули включити до її складу й західноукраїнські землі, зокрема Східну Галичину та Волинь, й не визнавали аналогічного права на свою національну державність за українцями. Це ще більше посилило польсько-українське протистояння, яке особливо гострих форм набере у міжвоєнний період, а своєї кульмінації сягне в роки Другої світової війни. В таких умовах утвердження проголошеної Української держави не могло відбутися мирним шляхом.

1 листопада 1918 р. о четвертій годині ранку у Львові розпочалося збройне повстання. На ранок українцями були зайняті всі урядові будинки та стратегічні пункти міста. Протягом кількох днів по містах, містечках та селах краю теж було встановлено українську владу. Сьогодні, відзначаючи 100-річчя ЗУНР, маємо підстави ствердити, що у листопаді 1918 року в Східній Галичині відбулася національно-демократична революція, в ході якої було повалено монархічну владу Габсбургів, ліквідовано іноземне поневолення і на давніх теренах Галицько-Волинського князівства відродилася Українська держава, що за кілька днів отримає назву ЗУНР. Вже 1 листопада було оприлюднено перші дві відозви Української Національної Ради, в яких сповіщалося про утворення на українських землях колишньої Австро-Угорської монархії Української держави.

ЗУНР займала приблизно 70.000 кв. км. території, налічувала 6.000000 населення, з яких 71% складали українці, 14 поляки, 13 євреї і 2% припадало на інші національності. Але, оскільки Буковина була окупована Румунією, а Закарпаття увійшло до складу Чехословаччини, фактично ЗУНР знаходилася лише на території Східної Галичини з 4 млн. населення (75% українці, 12% поляки, 11% євреї і 2% припадало на інші національності).

Водночас, слід пам'ятати, розбудовувати державу їм доводилося не в мирній, спокійній обстановці, а в час воєнного лихоліття, адже вже з перших днів молода республіка змушена була вести важку, кровопролитну боротьбу з поляками, які борючись за відновлення власної держави прагнули включити до її складу і західноукраїнські землі. Отже, з перших днів свого існування ЗУНР опинилося у надзвичайно складній військово-політичний і міжнародній ситуації.

Історія ЗУНР - це складова частина Української національної революції 1917-1921 рр. Але також, це яскравий приклад волі та героїзму всього населення, який має слугувати прикладом та символом істинної незалежності для сьогоднішніх борців за Україну.  Коротка, але яскрава історія ЗУНР – майже аналогічне відображення подій сучасності. Тепер, як і тоді, гинуть найкращі сини України, захищаючи її від ворога та посягань загарбників, створено боєздатну армію, спроможну боротися на рівних. Всі війни якимось чином подібні одна на іншу. Якщо проводити такі паралелі, то раціональніше їх проводити не із ЗУНР, а з подіями на східній Україні, з УНР та з її державотворчим процесом. Тим не менше, і у історії ЗУНР були такі моменти, які можуть слугувати дороговказом, а якщо не дороговказом, то принаймні інформацією для роздумів для сучасних політиків, військових, та й нам усім як громадянам нашої незалежної держави. Угоди та домовленості, які були заключні у 1918-1920-х роках, вони як відомо згодом не були дотримані. Ту саму ситуацію ми бачимо і сьогодні: з Будапештським меморандумом, який, власне, не дав Україні жодних гарантій, а також з Мінськими домовленостями. Історія мусить нас вчити, що ми маємо опиратися в першу чергу на власні сили, тобто ми маємо власними силами будувати і здобувати собі державу. Нам необхідно пам’ятати власну історію та здобувати корисний досвід для перемог.

Михайло Федорчук

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль: