Галина ЛЯХОВИЧ: “Головне наше завдання — формування соціально зрілої, творчої особистості”

Опубліковано: 2010.09.23 | Коментарів: 0 | Переглядів: 420

Завдання вищої школи — навчити аналізувати, нестандартно мислити, осягнути знання напрацьовані людством і вміло застосувати їх на практиці. У творчому і науковому середовищі, коли студенти і викладачі захоплені пошуком нових рішень, розробкою сучасних технологій, свій одинадцятий вересень на Калущині відзначає структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету — Калуський факультет. З перших днів його очолює кандидат наук з державного управління, доцент Ляхович Галина Іванівна, яка народилася на Бойківщині (село Голинь), у нашому славному краї, то ж економічні, соціальні проблеми їй до болю знайомі. Справою свого життя вважає навчальний заклад, водночас залишаючись яскравою особистістю та прикладом високого громадянського обов’язку для своїх студентів. На днях ми поспілкувалися з керівником Калуського факультету ТНЕУ Галиною Іванівною Ляхович.

— Шановна Галино Іванівно, які нові виклики ставить час перед вищою освітою України, зокрема перед очолюваним Вами закладом?

— Перш за все, освітня діяльність охоплює навчальну, наукову, виховну, культурну, методичну роботу професорсько-викладацького складу. Створення необхідних умов для оволодіння молодою особою системою знань про людину, природу і суспільство та формування соціально зрілої, творчої особистості. На часі формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю і долю країни. Що стосується безпосередньо нашого вищого навчального закладу — забезпечення набуття знань у відповідній економічній галузі, підготовка до професійної діяльності.

— Як побудований навчальний процес у Калуському факультеті Тернопільського національного економічного університету?

— Навчальний процес побудований на поєднанні традиційних і новітніх технологій як на денній, так і заочній формах навчання. Підґрунтям для цього є славні традиції головного ВНЗ у Тернополі — Тернопільського національного економічного університету з підготовки висококваліфікованих фахівців для підприємств, установ України, залучення відомих науковців та педагогів, сучасна матеріально-технічна база, оснащення комп’ютерною технікою, навчальна бібліотека, яка постійно поповнюється сучасною економічною літературою та періодикою. Три головні складові — якісне навчання, змістовне дозвілля студентів, плюс вироблення навиків займатися науково-дослідницькою роботою.

Ми працюємо в системі 1С і весь навчальний процес автоматизований, тобто вся інформація вводиться в комп’ютер, і все що робиться в нас, можуть проглянути в Тернополі — таке своєрідне спілкування, яке оптимізує роботу навчального процесу.

— Що закладено в основу концепції розвитку факультету?

— Конкретне бачення цілей і завдань навчального закладу, розуміння того, що лише набуття знань, умінь і навиків не може розглядатися як головна мета навчання. Необхідні також новаторські, інноваційні методи роботи всього науково-педагогічного складу, співробітників та адміністрації, відданість справі, постійний творчий пошук, впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання. Забезпечення умов виконання державних замовлень та інші угоди з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст.

В основу діяльності Калуського факультету покладена ідея реалізації безперервної ступеневої економічної освіти сучасного рівня за конкурентоспроможними спеціальностями — “Облік і аудит”, “Менеджмент”, “Управління персоналом і економіка праці”, “Соціальна робота” на основі нових підходів до організації навчання.

— Як проходить дозвілля і відпочинок студентів?

— У Калуському факультеті широко використовуються різні форми культурно-масової роботи з урахуванням особливостей контингенту студентів, спрямовані на відродження національних традицій, популяризації духовної спадщини українського народу. З цією метою проводимо тематичні вечори, зустрічі з відомими політичними діячами, організовуємо екскурсії у музеї, художні галереї, на виставки. Дружня атмосфера дає змогу в академічних групах згуртовувати молодь, прилучити до світу мистецтва.

З відкриттям денної форми навчання плануємо організовувати змістовні екскурсії по історичних та культурних пам’ятках нашого регіону, у мальовничі українські Карпати — край туризму. Хочеться, щоб наші студенти сповна використовували всі можливості для активного відпочинку.

Дякуємо Галині Іванівні за розмову, бажаємо чергових звершень, успіхів у такій нелегкій, але вкрай потрібній справі.

Роман ВІНТОНІВ

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

інші новини розділу