Зміни в освітній програмі: більше свободи вчителю та учням. Парти — хаотично, теми можна переносити з класу в клас

Опубліковано: 2017.08.31 | Коментарів: 0 | Переглядів: 2433

За кілька днів до початку навчального року директори навчальних закладів району зібралися за круглим столом, щоб обговорити стратегічні пріоритети розвитку освіти району та шляхи їх реалізації у 2017-2018 навчальному році.

Начальник відділу освіти Калуської РДА Оксана Савчук у своїй доповіді вона підкреслила, що основне завдання на цей навчальний рік — підготуватися до переходу у 2018-2019 н.р. на нові освітні стандарти. Пріоритетним школі має бути учень, який навчається, а не предмет, який викладається. Тож з цього навчального року вже багато змін у шкільних програмах. Адже дитина повинна вміти добре спілкуватися рідною та іноземними мовами, бути математично-грамотною, підприємливою, соціально активною, вести здоровий образ життя та знати, що вчитися потрібно не тільки у школі, а й усе життя.

Дошкільна освіта

Насамперед оновлено зміст дошкільної освіти: запроваджуються стандарти "Українське дошкілля" (програма розвитку дитини молодшого шкільного віку) та "Впевнений старт" (для старшого шкільного віку). Про це інформувала методист методичного кабінету відділу освіти Ганна Спринь. Так, дошкільна освіта — це формування готовності дітей до систематичного навчання і шкільного життя. Одночасно дитячий садочок не повинен бути філією початкової коли: потрібно зберегти дошкільне дитинство. Обов’язкова співпраця із сім’єю, привчання дитини до гімнастики, загартовування акцент на рухових іграх, духовному вихованню, культурі в побуті тощо.

Вихователі Кропивницького та Тужилівського ДНЗ опанували кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку і вже застосовуватимуть її у своїх групах. Оцінювання включає фізичний розвиток та здоров’я дитини, її соціальний розвиток, природничо-екологічний, предметно-практичну а художньо-продуктивну діяльність, ігрову діяльність, сенсорно-пізнавальний та мовленнєвий розвиток.

Довідка: дошкільну освіту в цьому навчальному році у Калуському районі здобуватимуть 760 дітей у дитячих садочках, навчально-виховних комплексах, також при навчальних закладах вестиметься робота з дітьми 5-річного віку, які не відвідують дошкільний заклад. Одночасно потужність дошкільних навчальних закладах — 615 місць. Тобто на 100 місцях виховується 125 дітей. Найбільша проблема — у Голині та Новиці.

 

Початкова школа

Особливості організації навчально-виховного процесу у початковій школі презентувала завідувач методичного кабінету Галина Фрик.

Початкова школа повинна бути спрямована на розвиток дитини як неповторної особистості. Знання — не заради знань, а вміння застосувати їх у реальному житті. Серед ключових змін — учитель має право вільно обирати методи навчання, переносити тему уроку, активно впроваджувати інтегровані уроки, слід підвищувати пізнавальну активність учнів. Навчання відбуватиметься за циклами: 1-2 та 3-4 класи. Опісля кожного циклу відбуватиметься оцінювання розвитку кожного вміння — загальні очікувані результати (Зор), а після 4 класу — конкретні очікувані результати (Кор), яке буде проводитися як підсумкове оцінювання учнів.

Галина Фрик розповіла, що за новими освітніми програмами у класі обов’язково має бути 7 зон, зокрема математична, читацька, відпочинкова, драматична. В ідеалі — одномісні парти, які слід розставляти не рядами, а хаотичному порядку, зручний м’який куток, килимок та ін.

А ще наголосила, що з січня 2018 року для вчителів, які наступного навчального року викладатимуть у першому класі, проводитимуться курси. Тож директорам потрібно заздалегідь визначитися з майбутніми педагогічними кадрами.

 

Цикл точних та природничих наук

Про зміни у викладанні математики, географії, інформатики, природознавства, біології, хімії, фізики та трудового навчання у 5-9 класах розповіла заступник завідувача методичного кабінету Наталія Савчук. Тут теж акцент робитиметься на тому, щоб навчати учня, а не викладати предмет. Основна роль вчителя — супровід, консультація, підтримка активності, забезпечення самостійності. З усіх предметів вилучено тему "Повторення вивченого".

Математика. Зменшено обсяг громіздких обчислень, розвантажено матеріал, введено перелік практичних задач. Наприклад, вимоги для 5-6 класів: розв’язує сюжетні задачі з правильним використанням природних ресурсів рідного краю, сюжетні задачі з безпеки руху, розрахунку сімейного, власного бюджету.

Фізика. Усунуто непослідовність деяких тем, осучаснено експериментальну частину, зроблено акцент на екології та збереженні здоров’я, надано свободу вчителеві — можна навіть переносити теми з класу в клас. Хоча як це буде на практиці, коли учень змінюватиме місце навчання і як відбуватиметься обмін підручниками між класами, — невідомо.

Інформатика. Видалено певну кількість годин та вилучено окремі теми за рахунок усунення надмірної деталізації. Одночасно ітиме підготовка до впровадження у школах ІТ-гуртків. Адже кожна дитина повинна вміти створювати програми. Додано тему "3D-графіка" і повернуто тему "Основи баз даних".

Природознавство. Зменшено кількість проектів, адже ті були заважкі для учнів. У 5 класі вилучено теми, на яких вивчалися основи хімії, відмінності про скупчення галактик, масштабування.

Географія. Регламентовано години лише за розділами, практичні роботи — на розгляд учителя. Повністю оновлено програму для 9 класу. Зокрема додано теми із світової економічної географії, які вивчалися у 10 класі Підручників, за якими викладатиметься географія у 9 класі, вчителі ще не бачили; коли вони надійдуть у школи — не відомо. З 8 класу вилучили тему "Геополітика" як недоцільну, зате залишили багато уроків, на яких викладатимуть картографію. Як пояснили вчителям-географам, це пов’язано з тим, що зараз на сході держави ведеться АТО, а знавців карт дуже мало.

Біологія. Щоб учитель отримав можливість працювати з учнями якнайефективніше, частину матеріалу, який представляє або історичний інтерес, або втратив актуальність, але є у видрукуваних підручниках, позначили як опційний — і виділили у програмі курсивом, аби його було чітко видно. Розподіл годин — орієнтовний, вчитель може переносити теми вперед-назад у межах навчального року. Для кожної теми з 6 по 9 класи складено кінцевий перелік термінів, якими учні мають оперувати (приблизно 0,6 на урок).

Хімія. У теоретичній частині програми, зокрема, вилучено деякі приклади сполук і реакцій, що переобтяжують, деталізують чи дублюють зміст. У практичній частині — переведено у віртуальний режим хімічні досліди з використанням прекурсорів, оновлено хімічний експеримент завдяки дослідам із використанням засобів ужиткової хімії.

Трудове навчання. Учням дадуть змогу самостійно обирати вид практичної діяльності. Це дозволить відмовитися від поділу класу на групи хлопців і дівчат, реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.

 

Предмети гуманітарного циклу

Про зміни у їх викладанні інформувала методист методичного кабінету Ірина Хомин.

Українська мова та література. Вилучено окремі рубрики з мови, зокрема "Міжпредметні зв’язки" (їх вивчення перенесено на інші предмети). Змінено, вилучено, перенесено окремі теми з класу в клас у програмах з мови, зокрема в 5 класі, здійснено перерозподіл кількості годин на вивчення творів з літератури у 5-9 класах. Крім обов’язкових видів творчих робіт, до програми з мови включено рекомендовані, право вибору яких надано вчителю. Проте як це вплине на здачу дітьми ЗНО — наразі не відомо. Також у всіх класах внесено зміни до методики виставлення тематичних та семестрових оцінок з мови. Уже не оцінюватиметься аудіювання і мовчазне читання.

Іноземні мови. Введено орієнтовні параметри оцінювання; конкретизовано кількісні показники із сприймання на слух.

Історія. У 5 класі змінився зміст програми і назва курсу ("Вступ до історії"). У 6-9 класах у програмі відсутнє регламентування годин на розділи. Можна синхронізувати вивчення всесвітньої історії та історії України.  

Правознавство. Для правознавства новою є програма 9 класу. Змінено зміст і назву — тепер це "Основи правознавства".

Зарубіжна література. Розширено список творів для додаткового читання та вивчення напам’ять за вибором учнів.

 

Виховна робота

Ключові аспекти виховної та позакласної роботи у навчальному році охарактеризувала методист методичного кабінету відділу освіти Наталія Мірошник. Тут головний акцент робитиметься на громадсько-патріотичному, військово-патріотичному та духовно-моральному вихованні. Основне завдання та пріоритетні напрямки роботи — це проблема насильства над дітьми у сім’ї та оточенні, питання протидії торгівлі дітьми, профілактика здорового способу життя та безпечної поведінки.

 

Головні завдання керівника

Про ключові завдання сучасного керівника навчального закладу в умовах нової української школи говорила директор Підмихайлівського НВК Ганна Прокопів. Це, зокрема, — уміння виділяти головні проблеми та концентрувати зусилля колективу на їх розв’язанні; заохочення педагогів оволодівати мистецтвом навчання та виховання, передовим педагогічним досвідом; створення доброзичливого психологічного клімату у педагогічному і учнівському колективах та ін.

Наталія ПАВЛЕЧКО

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

інші новини розділу