Все про соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Опубліковано: 2017.04.21 | Коментарів: 1 | Переглядів: 8534
Інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на отримання державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Детальніше про це — у розмові з начальником управління соціального захисту населення Калуської РДА Людмилою Перетятко.
 
— Відповідно до Закону “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” (далі — Закон), — розповідає Людмила Перетятко, — призначається: державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; допомога на догляд; допомога на поховання.
 
— Які умови призначення держаної соціальної допомоги?
— Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до 18 років. Перелік медичних показань, що дають право на таку допомогу, визначено законодавчо. Причина, група інвалідності, термін, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України.
 
— Яким є розмір державної соціальної допомоги та надбавки на догляд відповідно до Закону?
— Розміри державної соціальної допомоги та надбавки на догляд інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам встановлюється у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у залежності від категорії інвалідів.
На інваліда з дитинства І групи виплачують 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Надбавка на догляд:
- за інвалідом з дитинства І групи підгрупи А встановлюється у розмірі 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- за інвалідом з дитинства І групи підгрупи Б встановлюється у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Допомога на інваліда з дитинства ІІ групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
На інваліда з дитинства III групи виплачують 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Допомога на дитину-інваліда віком до 18 років становить70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом установлюється в розмірі:
- на дитину-інваліда підгрупи А віком до 6 років — прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
- на дитину-інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років — прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років”;
- на дитину-інваліда віком до 6 років — 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
- на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років —50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
 
— Кому призначають надбавку на догляд за дитиною-інвалідом до 18 років?
— Ця надбавка призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду, фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. 
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які: перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами; у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду; і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
 
— Відомо, що в кінці минулого року були прийняті деякі зміни до законодавства про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Будь ласка, розкажіть про них детальніше.
— Згідно спільного наказу Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я від 25 листопада 2016 р №431/1033/1288 внесено зміни до Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:
1. Надбавку на догляд до державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів одиноких матерів (батьків) і на дітей-інвалідів підгрупи А після повторного встановлення категорії “дитина-інвалід” або “дитина-інвалід підгрупи А” місцеві органи з питань соціального захисту населення продовжують виплачувати без подання заяви законним представником дитини-інваліда на підставі медичного висновку про дитину-інваліда з дня встановлення.
2. Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинокий батько додатково подає:
- копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);
- копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої ст. 135 Сімейного кодексу України);
- довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку місцевий орган з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.
3. Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.
4. При працевлаштуванні особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів, одиноких батьків дітей-інвалідів та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини-інваліда підгрупи А), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося працевлаштування. Якщо працевлаштування особи було короткотерміновим (меншим від календарного місяця), виплата надбавки на догляд не припиняється. Перерахунок державної соціальної допомоги без надбавки на догляд проводиться на підставі рішення місцевого органу з питань соціального захисту населення з дня працевлаштування по день звільнення одержувача.
 
— Коли призначається державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та на які терміни? 
— Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням. Інвалідам з дитинства дана допомога призначається на весь строк встановлення інвалідності; дітям-інвалідам — на термін, зазначений у медичному висновку, але не більш як до місяця досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку. У разі зміни групи інвалідності інвалідам з дитинства виплачується державна соціальна допомога у новому розмірі.
Варто зауважити, що інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу відповідно до Закону “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, призначається за вибором інвалідів з дитинства (чи їх законних представників) один із зазначених видів виплат. Проте якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до Закону, ці виплати призначаються одночасно.
Призначена державна соціальна допомога виплачується: інваліду з дитинства — незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів; на дитину-інваліда віком до 18 років — незалежно від одержання на неї інших видів допомоги.
Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. 
Якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід одночасно отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону і пенсію у зв’язку з втратою годувальника, щомісячна державна адресна допомога надається до державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам і до пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
 
— Ще розкажіть про допомогу на поховання у разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда.
— Якщо помирає інвалід з дитинства або дитина-інвалід, члену його сім’ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується на вибір: допомога на поховання в розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими актами. Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою. Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою) та смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.
 
Олена ЛЕХМАН

Для того, щоб додавати коментарі, потрібно авторизуватись.
Ваш e-mail:     Пароль:    

Чи має право отримувати надбавку до соціальної допомоги дитині-інваліду один з батьків у тому випадку, якщо дитина навчається у школі-інтернаті в іншому місті і приїжджає додому лише на вихідні дні і канікули?

lenok_30.07.2018 7:43:32

інші новини розділу